Hoppa till innehållet

Resurseffektiva städer

Publicerad: 3 april 2017

Tidsperiod: Januari 2015 - Juni 2017
Finansiär: Svensk Fjärrvärme (SEK 1 358 653)
Medverkande: Bitr. prof. Linda Wårell (Nationalekonomi), Prof. Kristina Söderholm (Historia), Fil.Dr. Charlotta Söderberg (Statsvetenskap)

Av den totala energiförbrukningen i Sverige kan ungefär 80 procent kopplas till aktiviteter i städer. Lokala myndigheter har därför en nyckelroll i omställningen till hållbara energisystem. Av den här anledningen är det viktigt att lokala och regionala aktörer mobiliseras för att målen om förnybar energi ska kunna nås.

Målet med det här projektet är att bidra till ökad förståelse för fjärrvärmesystemets förutsättningar att bidra till den resurseffektiva staden, och mer specifikt för hur resurseffektiva fjärrvärmesamarbeten byggs upp och upprätthålls på lokal nivå. Forskarna kommer också att studera hur kommun och stat kan medverka till sådana samarbeten.

Förhoppningen är att resultaten ska ge vägledning kring hur nationella styrmedel, från regleringar till rådgivning och subventioner, kan utformas för att stimulera resurseffektiva fjärrvärmesamarbeten. Resultaten kommer också ge praktisk kunskap till politiker och tänkbara fjärrvärmeproducenter kring hur hållbar samverkan kan främjas genom nationella och lokala initiativ. Det kan till exempel handla om hur kommun och stat kan medverka till att minska riskerna för privata aktörer som önskar ingå i resurseffektiva energisamarbeten.

Projektet är tvärvetenskapligt med forskare i nationalekonomi, statsvetenskap och teknikhistoria från Luleå tekniska universitet, LTU.

Kontakt

Charlotta Söderberg

Charlotta Söderberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-492383
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm, Professor

Telefon: 0920-491541
Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Telefon: 0920-491941
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle