Kalendarium

Här listas de interna och externa aktiviteter som är relevanta för personal vid Statsvetenskapliga enheten, LTU samt för andra intresserade av statsvetenskaplig forskning.

Vid det allmänna forskarseminariet i statsvetenskap (AFS) presenterar forskare och doktorander från Statsvetenskapliga enheten, samt särskilt inbjudna gäster, pågående och avslutade arbeten.