Hoppa till innehållet
Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet
Simon Matti, statsvetare vid Luleå tekniska universitet Foto: Katarina Karlsson

Politikerna ”vet bättre” än folket

Publicerad: 2 september 2014

Politikerna bryr sig mer om miljön än sina väljare. Det tycker politikerna i alla fall själva, när de får frågan. Det är dessutom framför allt politikernas personliga oro för miljön som styr dem i politiska beslut, inte vad de tror att väljarna vill.

– Så uppfattningen hos debattörer och vissa politiska forskare, att politikerna skulle styras för mycket av sina väljare i besluten stämmer inte. I miljöfrågor är det precis tvärtom, säger Simon Matti, forskare i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Det här visar en ny undersökning bland samtliga drygt 13 000 politiker i kommun och landsting i Sverige under 2012, det vill säga de förtroendevalda politiker som sitter fram till valet 14 september 2014. Svarsfrekvensen ligger på hela 78 procent.  Det är forskare vid flera universitet i Sverige som ligger bakom undersökningarna som presenteras i bokform.  Politikerna har fått svara på en rad enkätfrågor, varav ett antal handlar om miljö. Den delen har professor Sverker Jagers och statsvetaren Simon Matti, vid Luleå tekniska universitet ansvarat för. 

– Det visar sig att politikerna, oavsett parti, anser sig vara mer miljöengagerade än sina väljare, och folket i stort, säger Simon Matti.

Det han tycker är riktigt intressant utifrån detta, är att när politikerna sedan ska fatta beslut i miljöfrågor så är det mycket mer det personliga engagemanget, och framför allt den personliga oron för miljön, som är avgörande, inte hur politikerna uppfattar att väljarna tycker.

– Det pågår en akademisk och politisk debatt om varför vi har så svårt att hitta långsiktiga lösningar på miljö- och klimatpolitiken, och att en anledning är att våra politiker bakbinds av väljarna i miljöfrågor.  Politikerna skulle vara rädda att ta beslut i miljöfrågor för att det är mer långsiktiga beslut som inte ger synliga resultat på en gång, och därför inte röstmaximerar inför nästa val.  Men vår undersökning visar att, när det gäller miljö, bortser politikerna från väljarnas engagemang. Det finns knappt ett spår av samband mellan hur politikerna fattar beslut i miljöfrågor, och hur de tror att väljarna tycker. Politikerna låter istället sitt personliga engagemang och den personliga oron för miljön styra, säger Simon Matti.

Den absolut viktigaste faktorn för att lägga fram förslag i miljöfrågor är dock den position en miljöengagerad politiker har i landstings- och kommunfullmäktige. För att det ska bli något resultat måste den personen sitta med i miljönämnden eller vara gruppledare i fullmäktige.

– Sedan vet vi forskare att de svenska väljarna är starkt miljöengagerade, och till och med vill mer i miljöfrågor än vad politikerna själva vill. Politikerna lyssnar således inte för mycket på sina väljare när det handlar om miljön, de borde lyssna mer, säger Simon Matti.

Kontaktuppgifter

Simon Matti

Simon Matti, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492332
Organisation: Statsvetenskap, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle