Genomförda forskningsprojekt

Publicerad: 19 oktober 2006

Här finns korta beskrivningar av några av de forskningsprojekt som genomförts vid Statsvetenskap, Luleå tekniska universitet. För mer information om projekten, vänligen kontakta våra forskare och doktorander.

Deliberation och värdering i miljöpolitiskt beslutsfattande: Tillämpning på naturresursförvaltning vid förekomsten av användarkonkurrens

Medverkande: FD Simon Matti (Statsvetenskap) & FD Kristina Ek (Nationalekonomi). Projektet finansierades av FORMAS.

Institutioner för en legitim rovdjursförvaltning

Medverkande: Docent Carina Lundmark (Statsvetenskap), FD Annica Sandström (Statsvetenskap/Stockholm Resilience Centre) & FD Simon Matti (Statsvetenskap). Projektet finansierades av Naturvårdsverket/Viltvårdsfonden. 

Institutioner för en legitim rovdjursförvaltning (fortsättningsprojekt)

Medverkande: FD Simon Matti (Statsvetenskap), Docent Carina Lundmark (Statsvetenskap) & FD Annica Sandström (Statsvetenskap/Stockholm Resilience Centre) Projektet finansierades av Naturvårdsverket/Viltvårdsfonden.

Lärande av goda exempel inom Uthållig kommun

Medverkande: Docent Carina Lundmark (Statsvetenskap) och FD Gunnar Jonsson (Samhällsbyggnad och naturresurser) Projektet finansierades inom ramen för Energimyndighetens program Uthållig kommun

Investeringar i förnybar energi och regional utveckling

Medverkande: FD Peder Rönnbäck FD Annica Sandström och Prof. Patrik Söderholm. Projektet finansierades av Energimyndigheten.

BaltGene. Baltic Sea Genetic Diversity. 

Medverkande: Annica Sandström (koordinerat av Kerstin Johannessen GU). BaltGENE was funded by EU BONUS and Formas. 

BUFFER

Medverkande: Annica Sandström, Catherine Wilkinson och Sverker Jagers. BUFFER is funded under the FP7 ERA-Net scheme, BiodivERsA, with the support of the respective national funding agencie

Hushållens svar på miljöpolitiska målsättningar – en fråga om policylegitimitet

FD Carina Lundmark och FL Simon Matti. Projektet ingår i forskningsprogrammet SHARP och finansieras av Naturvårdsverket och Formas.

Hållbara hushåll - Är rätten underlättande eller kontraproduktiv?

FD Carina Lundmark, tillsammans med forskare från Rättsvetenskap vid LTU. Projektet ingår i forskningsprogrammet SHARP och finansieras av Naturvårdsverket och Formas.

Adaptiv förvaltning av vilt och fisk

FD Carl Rova, FD Annica Sandström och FL Sofia Wennberg-DiGasper. Projektet bedrivs i samarbete med SLU Umeå och finansieras av Naturvårdsverket.

Policymaking for Adaptive Management of Natural Resources (AMORE)

FD Carina Lundmark, tillsammans med en rad forskare från såväl teknik- som samhällsvetenskaperna. Projektet finansieras av Formas.