Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Kristina Söderholm, professor i historia; Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap; Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Resurseffektivare städer med restprodukter

Publicerad: 10 oktober 2016

Svenska städer kan bli bättre på att nyttja produktionsspill från närliggande industrier i sina fjärrvärmenät. Men vad krävs för att energibolagen ska kunna samarbeta med industrin, och vilken roll spelar kommunen och staten? Det är frågor som forskning vid Luleå tekniska universitet ska hjälpa till att reda ut. Målet är att skapa mer resurseffektiva städer.

– Vi ska identifiera vilka faktorer som gör att resurseffektiva energisamarbeten kommer till stånd, säger Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi.

I projektet sammanstrålar forskare från nationalekonomi, statsvetenskap och teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. De har tillsammans genomfört en förstudie där 15 resurseffektiva och långvariga energisamarbeten har identifierats. Av dessa kommer fem kommuner att studeras närmare: Luleå, Köping, Arboga, Gävle och Varberg.

Samtliga kommuner har tunga processindustrier som stål eller pappersmassa, och den spillvärme som genereras får relativt stor effekt på fjärrvärmenätet. Men forskarna vill samtidigt poängtera att forskningsresultaten kommer ge generella kunskaper som kan appliceras även i kommuner med lättare industrier.

– För att resurseffektiva energisamarbeten skall kunna komma till stånd krävs att kommuner, energibolag och industriföretag samarbetar. Men här kan också staten spela en betydelsefull roll genom ekonomiska styrmedel eller andra styrmedel. Exempelvis blev det ekonomisk lönsamt att bygga ut fjärvärmekapaciteten i samband med att staten sjösatte Miljonprogrammet under 1960- och 70-talen, säger Kristina Söderholm, professor i historia.

– Det är oftast lättast att få till resurseffektiva energisamarbeten när stora nybyggnationer görs. Fjärrvärmen är väldigt infrastrukturtung och det måste finnas lönsamhet. Och lönsamt blir det oftast när man samverkar på olika sätt, tillägger Linda Wårell.

– Sammantaget handlar det om att få tekniska, ekonomiska och politiska faktorer att samverka för att resurseffektiva samarbeten skall kunna skapas – inom fjärrvärme eller andra områden – istället för att alla drar åt olika håll och vi får en mängd restprodukter som inte används optimalt, säger Charlotta Söderberg, universitetslektor i statsvetenskap. 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Svensk fjärrvärme och pågår januari 2015 till juni 2017.

Taggar