Hoppa till innehållet

Säkerhetspolitik, klimatförändringar och knappa resurser - en säkerhetspolitisk temadag

12 nov. 2014, 09:00 - 15:00
Luleå, Vetenskapens hus
Publicerad: 5 november 2014

09:00 Inledning Kristina Ek, Prodekanus, Filosofiska fakulteten, Luleå tekniska universitet, Lina Hast, programansvarig Folk och Försvar

09:15 Globala trender och utmaningar för Sverige Fredrik Müller-Hansen, utbildningsansvarig Folk och Försvar (Inkl. 30 min frågestund)

10:15 Kaffe

10:45 Klimatförändringar ur ett regionalt perspektiv: konsekvenser för Norrbotten
Micael Bredefeldt, samordnare för anpassning till förändrat klimat, Länsstyrelsen i Norrbotten

11:45 - 12:45 Paus för lunch

12:45 The Arctic – A regional struggle over influence and resources?
Ekaterina Klimenko, forskare, Stockholm International Peace Research Institute, SIRPI

13:45 Paus

14:00 Strategiska punkter och internationella flöden
Peter Thomsson, Saab AB
 

Moderator: Fredrik Müller-Hansen, utbildningsansvarig, Folk och Försvar