Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Simon Matti är professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Simon Matti, professor i statsvetenskap

Publicerad: 31 oktober 2018

Simon Matti forskar om hur stora samhällsproblem kan lösas genom samarbete och hur olika former av politiska styrmedel kan användas i det arbetet. Han har också en förkärlek för fuktiga heltäckningsmattor och tweed.

Simon Mattis forskning handlar om samarbete på samhällsnivå och hur acceptansen för olika styrmedel som skatter och lagstiftning ser ut. Samtidigt undersöker han hur politiken kan utformas för att öka acceptansen. Enligt honom är det ett problem att vi inte samarbetar tillräckligt mycket i samhället.

– Kollektivt handlande behövs för att lösa de globala utmaningarna, samtidigt som samarbeten sällan uppstår frivilligt. Därför behöver vi politiska styrmedel – men frågan är hur mycket styrning vi accepterar, och varför? De flesta av oss är överens om att trafikregler är bra, men skatter är mindre populära. Samtidigt är skatter mer populära i Sverige än exempelvis i USA.

Lämnade London för Luleå 

Simon Matti inledde sina studier med att läsa två terminer historia på Luleå tekniska universitet. Efter det flyttade han till London och bodde där i ett och ett halvt år tillsammans med sina framtida fru. När de återvände till Luleå började han på statsvetarprogrammet. När han sedan fick möjlighet att göra en utbytestermin återvände han till England igen.

– Jag är definitivt en anglofil. Det finns ingenting bättre än fuktiga heltäckningsmattor och gammal mahogny. Men när jag började läsa statsvetenskap kände jag direkt att jag hamnat rätt och därför har jag stannat kvar i Luleå.

Bedriver högaktuell forskning

Forskningen som han bedriver om faktorerna bakom styrmedelsacceptans har fått två stora anslag från Vetenskapsrådet. När första projektet avslutades beviljades hans forskargrupp direkt ett nytt anslag.

– Det tycker jag signalerar hur pass relevant vår forskning är. Det handlar om viktig teoriutveckling där vi tar stora kliv framåt, men också om en tillämplighet för beslutsfattare. För att undersöka hur attityderna skiljer sig åt beroende på politisk kultur och samhällsstyrningens funktion har hans forskargrupp bland annat gjort jämförande studier i Sverige, Australien, Nya Zeeland, Norge, Kanada och USA.

– Jag hoppas på att kunna bidra med några av de nycklar vi behöver för att förstå hur styrmedel bäst ska utformas. Därför är det också viktigt att veta hur olika länder skiljer sig åt. Nästa steg är att ta undersökningarna till utvecklingsländer, men där är förutsättningarna väldigt annorlunda så där behöver vi troligtvis bygga om modellerna.