Hoppa till innehållet
Foto: Staffan Westerlund
Fjolårskalv, Älvsby kommun Foto: Staffan Westerlund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Svensk viltförvaltning kartläggs

Publicerad: 19 februari 2021

Det senaste decenniet har svensk viltförvaltning genomgått en institutionell reform genom ökad inkludering av viltvårdens intressenter i beslutsprocessen. I ett nytt projekt ska en helhetsbild av den samhällsvetenskapliga forskning som har genomförts på området tas fram. Resultaten ska ligga till grund för praktiska rekommendationer till beslutsfattare inom viltförvaltningen.

Samtidigt som delar av förvaltningssystemen för rovdjur och älg har delegerats till regional och lokal nivå har olika intressen bjudits in för att delta i beslutsprocessen, däribland naturvårdsorganisationer, jägare, skogs- och fiskeindustrin samt rennäringen.

– Genom att inkludera olika intressen har statsmakten velat få en ökad legitimitet för den förda förvaltningen samtidigt som kunskaper och åsikter hämtas in från berörda parter, säger Annica Sandström, professor i statsvetenskap och projektledare.

Seminarier och workshops

Tillsammans med Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, och en post dok kommer hon att kartlägga och analysera de forskningsstudier som har gjorts på området samt intervjua några av forskarna bakom studierna. Seminarier och workshops kommer att anordnas inom ramen för projektet med såväl forskare och beslutsfattare som förvaltare och intressenter bland deltagarna.

– Vi kommer att publicera rapporter fortlöpande under projektets gång. Dessa ska hållas på en populärvetenskaplig nivå så att alla som berörs kan ta till sig resultaten. Tanken är att våra slutsatser ska kunna omsättas i praktiska rekommendationer för hur vi skapar effektiva och legitima beslutsprocesser.

En allmän miljöpolitisk trend

Det är en allmän trend inom miljöpolitiken att uppmuntra intressenter till deltagande i beslutsprocessen, både i Sverige och globalt, i synnerhet inom EU. Annica Sandström tror därför att forskningsprojektets resultat kan generaliseras även till andra miljöpolitiska områden.

– Vi vet väldigt lite om vad de här förvaltningssystemen levererar och hur det går till. Genom att skapa en syntes av de senaste tio årens forskning hoppas vi kunna bidra till en tydligare bild av hur modern miljöförvaltning faktiskt bedrivs samt hur den kan och bör bedrivas, säger Annica Sandström.

Forskningsprojektet pågår under två år och har beviljats medel om cirka en miljon kronor från Viltvårdsfonden som förvaltas av Naturvårdsverket.