Hoppa till innehållet
Händer istock

Tro på vänner och politiker får oss att följa miljöregler

Publicerad: 12 augusti 2013

Vad är det som gör att viss miljölagstiftning, miljöskatter m m accepteras och efterlevs i högre grad än andra.Professor Sverker Jagers, Luleå tekniska universitet, studerar bl a hur personliga värderingar och tron på politiker och andra människor påverkar hur hög acceptansen är för en höjning av koldioxidskatten.

Att människor har ”gröna” värderingar är inte alltid kopplat enbart till en vilja att värna om miljön.

- Endast 30-40 procent gör det av omsorg om miljön, säger Sverker Jagers. I övrigt har människor andra skäl. Att sluta äta kött har t ex oftare med den personliga hälsan och ekonomin att göra än med rena miljöskäl.

Sverker Jagers och forskarkollegan Niklas Harring presenterade nyligen en ny modell för hur acceptansen för miljörelaterade styrmedel kan ökas hos medborgare. Modellen har fokus på en ökning av koldioxidskatten och bygger på statsvetenskaplig forskning runt människors tilltro till politiker och andra medborgare. Den utgör ett komplement till tidigare miljöpsykologiska modeller där människors värderingar, attityder och normer i hög grad anses styra vilket genomslag miljöskatter, lagar m m får.

- Undersökningen visar att såväl förtroendet för politiker som för andra människor har stor påverkan på folks attityder till en höjning av koldioxidskatten, säger Sverker Jagers.  Att alla man känner är för en ökning kan ibland vara viktigare än ens miljöengagemang. I Sverige är förtroendet för politiker och myndigheter högt och här fungerar ekonomisk styrning. I utvecklingsländer visar vår forskning att folk lättare accepterar kraftfulla miljölagar kompletterade med stränga straff. Undersökningar visar även att demokratier med hög inkomstnivå förvaltar miljön bättre -  förutom när det gäller koldioxidutsläpp.

Sverker Jagers ser gärna ett ökat forskningssamarbete med tekniska ämnen, en kombination som han tror kan ge nya och breda lösningar på miljöproblemen.

Professor Sveker Jagers

Forskningsämnet statsvetenskap