Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Analys av konfliktfyllda processer

Publicerad: 11 juli 2016

Marina nationalparker är vårt starkaste verktyg för att skydda havet och etablera ett hållbart användande av havets resurser. Men att etablera en marin nationalpark har visat sig vara konfliktfyllt och svårt. Nu ska forskning vid Luleå tekniska universitet ta reda på varför.

– Det uppstår alltid konflikter när det kommer till bevarande och nyttjande av mark och vem som ska få använda naturens resurser, samt när och hur. Projektet kan ge oss kunskap om policyprocesser i konfliktfyllda processer som handlar om miljö rent generellt, inte bara om etablering av marina nationalparker, säger Annica Sandström, biträdande professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Kosterhavet på västkusten är vår första, och i dagsläget enda, marina nationalpark i Sverige. 1989 pekades Kosterhavet ut i den första nationalparksplanen tillsammans med S:t Annas skärgård i Östergötland och Nämndöskärgården i Södermanland. 20 år senare, 2009, blev Kosterhavet en marin nationalpark. I Nämndöskärgården pågår en process och i S:t Annas skärgård har den avstannat.

Det Formasfinansierade projektet på tre miljoner kronor genomförs av Annica Sandström och Andrea Morf, humanekolog på Göteborgs universitet.

­– Vi ska kartlägga nationalparksprocesserna sedan 1989 för att hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör idag. Vad har hänt, vilka vändpunkter kan man se och när skedde de? Vilka aktörer har varit med, vilka har varit pådrivande, vad har de haft för åsikter? Vilka koalitioner har vuxit fram, för och emot? Varför har vissa områden lyckats överbrygga konflikterna och skapat samverkan över koalitionerna? säger Annica Sandström.

– En framgångsfaktor i Kosterprocessen var att man lyckades få till en bra lösning för fisket. I fallet S:t Anna var det markägarna ute i skärgården som gjorde att processen avstannade, och i Nämdöskärgården har det uppstått frågor kring vem som ska förvalta parken avslutar Annica Sandström.