Hoppa till innehållet

Disputation Amir Jourak

Publicerad: 3 juli 2013

22 mars 2013
Luleå tekniska universitet

Namn
Amir Jourak

Ämnesområde
Strömningslära

Avhandling
Modeling Flow and Solute Transport in Packed Beds
Applications in On-site Wastewater Treatment

Opponent
Associate Professor Krishna M Pillai
Mechanical Engineering Dept.
College of Engineering and Applied Science
University of Wisconsin
Milwaukee
USA

Ordförande
Professor Staffan Lundström
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet