Hoppa till innehållet

Disputation Per Burström

Publicerad: 26 maj 2015

Computational Fluid Dynamics of Processes in Iron Ore Grate-Kiln Plants
4 juni 2015
Luleå tekniska universitet

Namn:    
Per Burström 

Ämne:     
Strömningslära 

Avhandling:
Computational Fluid Dynamics of Processes in Iron Ore Grate-Kiln Plants

Opponent:   
Professor Xue-Song Bai, Avd för strömningsteknik,Institutionen för energivetenskaper, Lunds tekniska högskola, Lund

Ordförande:    
Professor Staffan Lundström, Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Luleå tekniska universitet