Hoppa till innehållet
ida_strmaskin.jpg

Lic i strömning-rotorinteraktion

Publicerad: 29 september 2010

Hur det strömmande vattnet i turbinen påverkar axelvibrationer är ämnet för Ida Janssons licentiatuppsats. Hon har kombinerat både ett experimentellt och teoretiskt tillvägagångssätt för att undersöka hur både tidsberoende och rörelseinducerade strömningskrafter påverkar axelvibrationer hos vattenkraftmaskiner. En korrekt uppskattning av turbinens krafter är krävs i rotordynamiska beräkningar. Detta för att kunna avgöra när det finns risk för vibrationer hos en vattenkraftmaskin både i design och under drift om problem uppstår.

Dessutom, i ett större perspektiv, menar Ida, är problemet tillämpbart för andra typer av roterande energiomvandlare. Hon slår fast att ”Kunskap inom detta område behövs för att utveckla nya tekniska lösningar med smarta energiomvandlare i utveckling mot ett samhälle där energin är på rätt plats vid rätt tidpunkt”. En del av hennes arbete är utfört i Porjus, i den gamla kraftstationen längs med Stora Lule älv. Ett av löphjulsbladen på forsknings- och utvecklingsmaskinen U9:an har hon försett med tryckgivare för att uppskatta kraften från vattnet på löphjulet. Den teoretiska analysen bygger på klassisk matematisk analys. Med hjälp av en enkel fluid-rotormodell har hon studerat effekten av fluidens tröghet och rörelsemängdsmoment på rörelsen hos en cylinder begränsad av en vägg. ”Dagens tillgängliga avancerade metoder gör det möjligt att studera väldigt komplexa problem. Trots detta tror jag det är nödvändigt att ibland begränsa sig till enkla modeller. I dessa fall är klassisk matematisk analys fortfarande ett mycket värdefullt verktyg” menar Ida.

Diskussionsledare vid presentationen var Jörgen Burman, ITT Flygt

För den intresserade skriver Ida också regelbundet om sin forskning på en blogg:

idaonedge.wordpress.com

Relaterade länkar