Hoppa till innehållet

Flöden i porösa medier

Publicerad: 1 mars 2011

Flöden genom porösa medier är viktigt i många naturliga och industriella processer. Detta reflekteras i många projekt inom detta område som avhandlar t. ex. mekanisk och kemisk filtrering, torkning, deformation av det porösa mediet och flöden med höga Reynolds tal. Exempel på tillämpningar är komposittillverkning, inre erosion i vattenkraftsdammar, reaktiva filter, järnmalmspellets och avvattning av papper.