Hoppa till innehållet

Icke-stationära flöden

Publicerad: 28 februari 2011

Projekten inom detta område är typiskt storskaliga och det är därför intressant att studera hur de stora skalorna påverkar flödesfälten och hur de modelleras. De två stora tillämpningarna är här vattenkraft och gruvindustrin. En generell metodik är att först studera det detaljerade flödet i olika komponenter för att sedan gå över på det större systemet.