Hoppa till innehållet

”Datacenter är 2000-talets glödlampa”

Publicerad: 3 december 2018

Datacenter utgör en central del i den infrastruktur som hanterar dagens stora datamängder, och tillväxten drivs av att människor och prylar i allt högre utsträckning ansluter till datornätverk. Ett problem med datacenter är att de är ineffektiva ur energisynpunkt, vilket är något som forskare hoppas råda bot på.

Jon Summers är forskningschef vid institutet RISE SICS North och hans forskning handlar om hur digital infrastruktur som datacenter kan göras mer hållbara och energieffektiva. Han är också ny adjungerad professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet, och i sin installationsföreläsning inleder han med att likna datacenter med Edisons glödlampa.

– Syftet med en glödlampa är att generera ljus, dock utgör ljuset bara en procent av energiförbrukningen, de resterande 99 procenten består av värme. Detta har gjort att glödlampan idag är förbjuden i Europa. Datacenter är 2000-talets glödlampa, eftersom bara en liten del av energin används för att transportera data, resten av energin som används består av värme. Följaktligen finns det ett stort behov av att bygga mer energieffektiva datacenter, och jag ser det som en strömningsmekanisk utmaning.

Att behovet av datacenter kommer att öka råder det ingen tvekan om. Jon Summers nämner faktorer som nästa generations mobilnät – 5G, internet of things och självkörande fordon, som exempel på det som kommer att driva ständigt ökande datamängder. Då uppstår frågan hur datacenter kan bli mer energieffektiva, vilket i stor utsträckning handlar om att bli av med överskottsvärme, och allra helst kunna få användning för värmen istället för att bara slänga bort den.

– Det finns en myriad av möjligheter när det gäller att designa datacenter för att transportera bort värme. Kylning handlar om värmeöverföring och det är här strömningsmekaniken kommer in. Givetvis spelar den geografiska platsen in när det gäller vilka lösningar som passar bäst. I norra Sverige kan man till exempel ta in kall luft via fläktar som passerar genom filter och på motsvarande sätt kan värme från servarna skickas iväg som varm luft. Genom att kombinera den varma luften med inkommande kall luft går det att uppnå den önskade temperaturen.

Vid universitetet kommer Jon Summers att fortsätta sin forskning på värmereglering av datacenter samt möjligheten att kunna ta tillvara på värmen som till stor del alstras av servrarnas små datorprocessorer (CPU:s).

– Det pågår en väldigt intressant utveckling i norra Sverige när det kommer till datacenter. Det finns en bra blandning av resurser som ren el och kall luft, samtidigt som det finns väldigt bra forskning och personal med teknisk expertis.

Läs även