Hoppa till innehållet
Michael Nilsson och Marcus Sandberg, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson
Michael Nilsson, till vänster, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, och Marcus Sandberg, projektledare för Green Power och biträdande universitetslektor i byggproduktion. Foto: Linda Alfredsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Datacenter värmer växthusodling

Publicerad: 4 mars 2016

Svampar odlade i växthus uppvärmda med hjälp av restvärme från ett intilliggande datacenter. Det kan bli verklighet när forskare vid Luleå tekniska universitet tar sig an projektet Green Power.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det inte riktigt acceptabelt att inte göra någonting åt svinnet av värme, säger Michael Nilsson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT.

Datacenter är en växande industri som expanderar starkt i norra Sverige. Här finns det bra förutsättningar; fri kyla och grön och säker el nära kraftkällan vilket ger mindre energiförluster.

Projektet tar avstamp i behovet av att dra nytta av den värme som datacenter släpper ut med kylluften. Eftersom restvärmen håller en relativt låg temperatur, vanligen mellan 30–50 grader Celsius, har det varit svårt att hitta ett användningsområde i kallt klimat utan att tillföra extra energi.

Svampodling av restvärme

Med hjälp av KnCMiners datacenter i Boden, ska forskarna nu undersöka om det är möjligt att nyttja restvärmen till att driva växthus och i det här fallet undersöka om det är möjligt att odla svamp i detsamma. Projektet är ämnesöverskridande till sin karaktär, fyra forskningsämnen vid universitetet är involverade i projektet: strömningslära, energiteknik, reglerteknik och byggproduktion.

– Vi ska bland annat mäta kallvärmens temperatur under ett helt år och se hur varm den egentligen är, säger Marcus Sandberg, projektledare för Green Power och biträdande universitetslektor i byggproduktion.

– Forskare ska skapa datormodeller av värmeöverföringslösningen samt växthuset för att ta reda på vilken design som bäst tjänar våra syften. Det ska bli spännande att se om värmen verkligen räcker. Om vi får bäring för våra teorier hoppas vi att projektet så småningom kan växa och att teorierna kan omsättas i praktiken.

Minskat koldioxidavtryck

Målet är alltså att ta fram en metodik för att mäta värme och luftflöden från datacenter samt att skapa datormodeller som kan användas för att designa och utvärdera hur värmeöverföringen från datacenter till växthus, kan fungera.  Genomförandet består av fyra huvudaktiviteter: mätning, modellering, bedömning av odlingsbarhet samt driftstörningsanalys.

– Det här ska ge befintliga datacenter en möjlighet att minska sitt koldioxidavtryck samtidigt som transportbehov för växtprodukter minskar, vilket också betyder mindre koldioxidutsläpp, säger Michael Nilsson.

Förutom Luleå tekniska universitet medverkar Sveriges lantbruksuniversitet Umeå, Vattenfall, Ericsson, KnCMiner, Bodens energi, Bodens kommun, Hydro 66, Boden Business Agency, SICS North Swedish ICT, Enaco och Hushållningssällskapet i projektet.  Projektet delfinansieras av Statens energimyndighet.

I andra media:

Taggar