Hoppa till innehållet

Europeiskt projekt ska ge flexiblare vattenkraft

Publicerad: 14 december 2017

Ökningen av sol- och vindkraft i elsystemet ställer högre krav på att vattenkraften ska kunna balansera kraftnätet i framtiden. I Horizon 2020-projektet Hydroflex, där Luleå tekniska universitet deltar, kommer forskarna arbeta för att eliminera de största flaskhalsarna för en flexibel vattenkraft.

– Syftet med Hydroflex är att nå vetenskapliga och tekniska genombrott för att vattenkraften ska kunna fungera med hög flexibilitet gällande produktion och lagringskapacitet. I projektet kommer vi skapa en miljöaccepterad och teknisk grund för industriell utveckling genom att utföra fokuserad forskning som leder till innovationer, säger Staffan Lundström, professor och ämnesföreträdare i strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Vill minimera påverkan på älvar

Forskarna kommer bland annat att öka kunskapen för vad som händer med vattenturbiner och generatorer när de ska startas och stannas många gånger per dag och hur detta bör genomföras. Detta är också något som påverkar vattenflödet.

– Det är viktigt att hitta lösningar så att flödet i den reglerade älven påverkas så lite som möjligt, det vill säga att de snabba variationerna i flöde genom turbinen kan dämpas. Vi behöver också studera hur vattenkraftsproduktionen passar in i det europeiska energisystemet, säger Staffan Lundström.

Nära samarbete med NTNU

I projektet kommer Luleå tekniska universitet att designa en ny typ av turbin tillsammans med NTNU i Norge. Dessutom kommer man modellera flödet i två älvar under olika förutsättningar, också det i samarbete med NTNU.

16 partners deltar och är jämnt fördelade mellan akademi och industri. De svenska universiteten är förutom Luleå tekniska universitet också Uppsala universitet och Chalmers. De flesta deltagarna är från Norge och Sverige, men även från Tyskland, Storbritannien och Makedonien.

Kontakt

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Rum: E802 - Luleå»

Taggar