Sofia Larsson, forskare i strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Luftflöden viktiga vid pelletstillverkning

Publicerad: 11 april 2014

Högre kvalitet på järnmalmspellets och mindre skadliga utsläpp, det är målet med den forskning som presenteras i en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. Sofia Larsson vid ämnet strömningslära har i samarbete med LKAB utvecklat en nerskalad modell för att studera pelletsugnens flödesfält.

– Det framtida målet med projektet är att skapa en tillförlitlig simuleringsmodell av det riktiga pelletsverket. Då kan man enkelt och tidseffektivt testa olika bränslen, jämföra brännare och ändra geometrier, för att optimera tillverkningsprocessen av pellets. Det skulle leda till högre kvalitet på pellets och mindre skadliga utsläpp vid förbränningsprocessen, säger Sofia Larsson, forskare vid Luleå tekniska universitet.

Ett problem med nuvarande process är att ostrukturerade flödesfält har en negativ inverkan på flammans form och värmeprofil. Därför är det viktigt att systematiskt studera aerodynamiken av luftflödena i roterugnen (kiln).

– Min nerskalade modell har gett insikt om processen och information från ett generellt flödesmekaniskt perspektiv, med en djupare förståelse av flödesdynamiken i roterugnen. Forskningen visar också på vikten av att starta enkelt, för trots alla förenklingar uppstod många svårigheter både i simuleringarna och i experimenten. Nu finns en grund för en vidare utveckling av modellen mot en mer verklighetstrogen version.

Projektet har finansierats av LKAB och är en del av arbetet i Fastelaboratoriet.

Kontakt

Sofia Larsson

Larsson, Sofia - Forskare

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492421
Rum: E806 - Luleå»