Hoppa till innehållet

Samarbete med Sydkorea

Publicerad: 3 april 2017

Professor Staffan Lundströms forskargrupp på strömningslära har inlett ett samarbete med professor Wook Ryol Hwang vid Gyeongsang National University i Jinju, Sydkorea. Där tillhör han enheten School of Mechanical and Aerospace Engineering.

– Samarbetet med Gyeongsang National University är viktigt för oss med tanke på deras långa erfarenhet när det gäller modellering och simulering av partikelflöden. Det är via konferenser som vi först lärde känna varandra, säger Staffan Lundström.

Wook Ryol Hwang besökte universitet ett antal dagar där han och Staffan Lundström diskuterade samarbete inom modellering av inre erosion. Han höll även ett seminarium med titeln Development of bioreactor for animal cell culture with enhanced mixing performance. Wook Ryol Hwang var nöjd med sin vistelse och han uppskattade John Field Laboratoriet.

– Förutsättningarna för experimentell forskning är väldigt goda på Luleå tekniska universitet. Infrastrukturen håller världsklass, säger Wook Ryol Hwang.

Kort efter Wook Ryol Hwangs besök så besökte en av hans doktorander Luleå tekniska universitet, Jingang Lu. Han har under några veckor arbetat tillsammans med Gunnar Hellström med modellering av flöden i porösa medier.

– Jag vill särskilt tacka Gunnar Hellström för ett bra bemötande. Alla har varit väldigt trevliga och det var spännande att få uppleva snön här i Luleå, säger Jingang Lu.