Transienter i Francisturbiner med hög fallhöjd

Publicerad: 15 februari 2013

Chirag Trivedi (doktorand) presenterade sin licentiatavhandling fredag ​​8 februari, 2013. Opponent var Dr Fredrik Engström, teknisk chef på Vattenfall Hydro.

Arbetet utfördes under ett samarbete mellan tre universitet: Luleå tekniska universitet (Sverige), Indian Institute of Technology, Roorkee (Indien) och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norge). Den samverkande forskningen fokuserar på att utveckla en numerisk modell för att optimera transienta, start- och stoppstrategier för Francisturbiner. Modellen kommer att valideras med detaljerade experiment på en Francismodell.