Hoppa till innehållet

Universitetet får ledande roll i Svenskt Vattenkraftcentrum

Publicerad: 1 december 2017

Luleå tekniska universitet blir värduniversitet för ombildade Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC) med en budget på 111 miljoner kronor över tre år. SVC är ett kompetenscenter för forskning på vattenkraft och dammar, stommen i svensk elproduktion.

– Vattenkraften blir väldigt viktig för att balansera elsystemet när andelen förnybar energi ska öka och förnybara källor som vind- och solenergi introduceras. Dessa förnybara energikällor har en ojämn elproduktion och kan inte lagra energi i någon större utsträckning, vilket däremot vattenkraften kan göra med hjälp av dammar, säger Staffan Lundström, professor och ämnesföreträdare i strömningslära vid Luleå tekniska universitet.

Inom SVC kommer forskarna studera hur vattenkraften ska utvecklas för att klara av att i ökad omfattning balansera kraftnätet. Det är också viktigt att göra vattenkraften mer effektiv samt att den möter nya miljökrav.

– Det blir många start och stopp när vattenkraften ska balansera upp övriga energikällor, vilket kan öka slitaget på vattenturbinerna. Det kan även bli en påverkan på vattenflödet i älvarna och därmed miljön, samt ökad erosion av exempelvis dammar. Det är utmanande problem som måste lösas om vattenkraften ska kunna användas som en reglerande resurs.

Nationella och internationella samarbeten

Den svenska regeringen har som mål att det svenska elsystemet vara helt förnybart år 2040. För att säkerställa en hållbar vattenkraftsproduktion behövs fortsatt forskning och innovation, vilket kommer att ske inom centrets två kompetensområden: vattenbyggnad samt vattenturbiner och generatorer. I syfte att öka samverkan mellan olika kompetensområden kommer även tre nya övergripande temaområden att finnas: produktivitet, förnyelse och flexibilitet.

– Inom SVC är planen att fem av tio seniora forskare kommer från Luleå tekniska universitet. Sedan behöver vi skapa och genomföra bra projekt tillsammans med industri, samhälle och andra universitet, såväl i Sverige som utomlands. Det finns också ett givande samarbete på gruv- och vattenkraftsdammar inom SVC. Andra universitet kompletterar Luleå tekniska universitets kunskap inom olika områden. I Luleå är vi duktiga på hela system som vattenvägarna, turbin, rotordynamik och lager. Vi är också erfarna inom erosion och modellering av flöden nära vattenkraftstationerna, säger Staffan Lundström.

Kontakt

Staffan Lundström

Lundström, Staffan - Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492392
Rum: E802 - Luleå»

Taggar