Hoppa till innehållet
Foto: Ted Karlsson
Fredrik Engström, chef för Asset Management på Vattenfall Vattenkraft och nu adjungerad professor i strömningslära vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vattenkraftexpert knyts till universitetet

Publicerad: 25 oktober 2016

Fredrik Engström vid Vattenfall är ny adjungerad professor vid strömningslära, Luleå tekniska universitet. Som ordförande för Porjus Vattenkraftcenter vill han göra den unika anläggningen mer tillgänglig för universitetet och andra.

– Anläggningen är unik med två 10 megawatt-aggregat dedikerade för forskning, utveckling och utbildning. Det är storskaliga aggregat i svenskt perspektiv. Vi genomför spännande demonstrationer av ny teknik som kan spela en stor roll för branschen. Jag hoppas att mitt engagemang på Luleå tekniska universitet kan bidra till att vi gör anläggningen mer tillgänglig för andra aktörer, både nationellt och internationellt, säger Fredrik Engström, som är chef för Asset Management på Vattenfall Vattenkraft.

Vill stärka forskning och utbildning

En modell av ett av aggregaten finns dessutom i Vattenfalls Älvkarlebylaboratorium vilket gör det möjligt att studera den mer detaljerat och sedan jämföra med det stora aggregatet

– I min roll som ordförande för Porjus Vattenkraftcenter vill jag stärka kopplingen till Luleå tekniska universitet och på sikt öka aktiviteten i den anläggningen som är tänkt för forskning och utbildning. Det finns en naturlig koppling till grundutbildningen med studiebesök, projektarbeten och gästföreläsningar.

Adjungeringen görs inom ramen för StandUp for Energy och det finns en stark koppling till Svenskt VattenkraftCentrum. Fredrik Engström kommer att vara biträdande handledare till doktorander som forskar med inriktning mot vattenkrafttillämpningar. Han har en gedigen bakgrund som civilingenjör i teknisk fysik, doktor i strömningslära, forskare och konsult vid Energitekniskt Centrum i Piteå samt teknikchef på Vattenfall Vattenkraft.

– Jag kan bidra med vattenkraftskunnande och problemformulering på ett relevant sätt, både ur vattenkraftens perspektiv och forskningens. Mitt mål är att stötta och styra den vattenkraftsinriktade forskningen så att den blir relevant både forsknings- och industrimässigt. Jag vill även göra den vattenkraftsinriktade utbildningen attraktiv. Porjus Vattenkraftcenter är en viktig resurs för att uppnå dessa mål.

Vattenkraften viktig för att lösa klimathotet

När det gäller framtiden i ett miljöperspektiv så är Fredrik Engström hoppfull att vi ska klara den utmaningen.

– Klimathotet är den stora frågan, men jag känner ett hopp att vi ska klara den, inte minst genom att förändra energibranschen. Den har kommit en bit på vägen och vi har goda möjligheter att hantera den med dagens teknik och kunnande.

Det energislag som ligger honom själv närmast, vattenkraften, tror han kommer få en viktig roll i klimatfrågan.

– Vattenkraften är en central del av lösningen, inte minst i Norden och Europa men även i övriga världen. Det är en stor energiresurs med liten klimatpåverkan men också en flexibel resurs som kan möjliggöra ny klimatvänlig produktion i energisystemet såsom vindkraft och solkraft, där produktionen varierar med väder och vind. Vattenkraftens största egna miljöfråga är älvarnas ekosystem och där är frågan om balansen mellan den lokala ekologiska frågan och den globala energifrågan direkt länkade, säger Fredrik Engström.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Ted Karlsson

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Kontakt

Fredrik Engström

Engström, Fredrik - Adjungerad professor

Organisation: Strömningslära, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Taggar