Hoppa till innehållet

Workshop om utmaningar för europeisk vattenkraft

Publicerad: 30 augusti 2019

Experter på vattenkraft från såväl akademi som industri träffades i Luleå för en tvådagars workshop inom ramen för EU-satsningen Hydropower Europe. Syftet är att ta fram en forsknings- och innovationsagenda och en strategisk färdplan för vattenkraftsektorn.

Workshopen i Luleå är den första av tre Europeiska workshops som kommer att hållas i tre regioner; Norden, Alperna samt Medelhavet. Bland de 75 deltagarna från nio länder fanns Staffan Lundström, professor och ämnesföreträdare i strömningslära vid Luleå tekniska universitet, som också var värd för eventet.

– Workshopen är en viktig pusselbit för framtida forskning och utveckling inom området och för att Sverige och EU ska kunna uppfylla sina miljömål. Det är viktigt att vi delar med oss av de förhållanden som gäller i Sverige för att uppnå en effektivare vattenkraft. Vi har en stark forskning inom bland annat vattenkraft som en reglerande och lagrande resurs samt dess miljöeffekter.

Jean-Jacques Fry, president för EURCOLD och expert på vattenkraftsdammar, lyfte fram Norden som ”Europas gröna batteri”, och den viktiga roll som vattenkraften har för Europas framtida energisystem.

– De nordiska länderna kan förse Europa med hälften av vattenkraftskapaciteten. I Norden har vattenkraften dessutom mindre miljömässig och social påverkan jämfört med den i södra Europa. En viktig fråga för workshopen är att minska vattenkraftens påverkan på miljön samt öka dess effektivitet och flexibilitet.

Flera deltagare hade kommit från Norge, ett land där 96 procent av elektriciteten produceras med hjälp av vattenkraft. Hege Brende är vd för HydroCen, the Norwegian Research Centre for Hydropower Technology, och hon tyckte det var roligt att besöka Luleå.

– Hydropower Europe Workshop är viktigt för det europeiska samarbetet och för att skapa relationer. Det är viktigt att akademin och industrin träffas och lär av varandra. Forskningen bör pressa gränserna medan industrin pratar om det verkliga behovet och vilka förhållandena är, säger Hege Brende, som avslutar med att säga följande om framtiden:

– Jag hoppas att resultatet från workshopen kommer att ha stor inverkan på den Europeiska kommissionen när det gäller forskningsprioriteringar och vilka tekniker som ska utvecklas. Framtiden för vattenkraften handlar inte om att bygga nytt, utan om att uppgradera och vidareutveckla befintliga system.

Taggar