Hoppa till innehållet

Strömningsmekaniska aspekter av munskydd

I de flesta länder i världen används ansiktsmasker av allmänheten under COVID-19-pandemin. Det finns också vetenskapliga rapporter som tyder på att denna taktik kommer att bromsa spridningen av virus. Samtidigt tvekar vissa regeringar, särskilt i de nordiska länderna, och människor bär i allmänhet inte ansiktsmasker.

En anledning till denna stora skillnad är att mekanismen bakom spridningen av vätskepartiklar av olika storlek, i olika miljöer och när människor bär ansiktsmasker eller inte, inte är känd i någon större utsträckning. Genom att använda moderna numeriska och experimentella verktyg inom området fluidmekanik strävar vi därför efter att få insikt i sådana flerfasströmmar och leverera riktlinjer för användning av ansiktsmasker för att förhindra spridning av virus inklusive COVID-19.

Forskare från fyra stora akademiska institutioner i Sverige (CTH, KTH, LTH och LTU) kommer att arbeta tillsammans och nyttja verktyg som finns tillgängliga vid respektive universitet, såsom Computational Fluid Dynamics och Lattice Boltzmann-koder och experimentella uppsättningar med Schlieren-tekniken, Particle Image Velocimetry och Holografiska metoder.