Ingemar Friberg
Ingemar Friberg

Ingemar Friberg

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Ingemar.Friberg@ltu.se
0920-492845
A2411 Luleå

Mini CV

1988 Ämneslärarexamen, arbete som gymnasielärare till 1994

1995 Vik. universitetslektor, litteraturvetenskap Umeå Universitet

1996- Universitetslektor, litteraturvetenskap, Luleå tekniska universitet

1996 Fil dr.

2009 Docent.