Stina Thunberg
Stina Thunberg

Stina Thunberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
stina.thunberg@ltu.se
0920-493176
A2413 Luleå

Avatarer, spelifiering, läsande och skrivande i svenska och svenska som andraspråk är mina intresseområden

Jag är legitimerad gymnasielärare i svenska, religion och svenska som andraspråk. 2015 blev jag antagen som doktorand och ingår som forskarstuderande i forskarskolan SPLIT – ”Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet

Den läsande avataren

Mitt avhandlingsprojekt handlar om hur spelelement som avatarer, uppdrag och erfarenhetspoäng kan användas i skolans litteraturundervisning för ungdomar i det nya medielanskapet oavsett modersmål. Jag undersöker vad som händer vid iscensättandet av en spelifierad litteraturundervisningsdesign som jag själv har skapat.  Designen utförs av lärare i deras svenska och svenska som andraspråksundervisning på gymnasiet. Eleverna läser Herr Arnes Penningar av Selma Lagerlöf och skapar sig en avatar, en bi-karaktär, som stiger ner i berättelsen. Jag undersöker vad som karaktäriserar elevernas läsaktivitet under designen. 

Språkutvecklande arbetssätt

Jag arbetade tidigare som lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, förstelärare sen april 2014. I både svenska som andraspråk och matematik använde jag bloggen i undervisningen som ett verktyg för språk- och kunskapsutveckling. I kurserna på grundläggande nivå, där cirka 95 procent är flerspråkiga och kortubildade, utvecklade jag undervisningen i matematik. Det språkinriktade arbetssätt som jag utvecklade tillsammans med matematiklärare resulterade i boken Räkna med språk – verktyg för en språkinriktad undervisning, utgiven på Hallgren & Fallgren 2014.

 

 

 

 

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Avatarer i litteraturundervisningen (2019)

Thunberg. S
Ingår i: 2018
Konferensbidrag

Boys and Girl-ish Avatars (2019)

Performing Gender in Language Education
Thunberg. S, Graeske. C
Ingår i: ARLE 2019: 12th ARLE conference: Languages and texts:, Learning and developmental approaches, 2019, 2019
Kapitel i bok, del av antologi

Läsning av Tummelisa - med hjälp av en avatar (2019)

Thunberg. S
Ingår i: Litteraciteter och flerspråkighet
Konferensbidrag

The perspective of the avatar (2019)

Reading activities as ludic narratives in gamified literature education
Thunberg. S
Ingår i: Abstracts of Papers Presented at the, 13th International Conference on Game Based Learning ECGBL 2019, s. 144-145, Academic Conferences and Publishing International Limited, 2019
Konferensbidrag

The Reading Avatar (2019)

Literacy and gamification
Thunberg. S
Ingår i: ARLE 2019: 12th ARLE conference: Languages and texts, Learning and developmental approaches, 2019