Hoppa till innehållet
Anna Nordenstam
Anna Nordenstam, professor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Allt mörkare barnlitteratur

Publicerad: 14 oktober 2015

Lyckliga slut är inte längre en självklarhet inom barnlitteraturen. De nya trenderna inom fältet visar nämligen att böcker riktade mot barn blir allt mörkare.

– Barnböckerna har fått en allt mörkare och mer problemorienterad tematik de senaste åren. Det kan handla om saker som missbruksproblematik, skilsmässor och rasism. Inte ens sluten behöver vara lyckliga längre utan många böcker har öppna eller som i vissa fall väldigt mörka slut, säger Anna Nordenstam, professor vid Luleå tekniska universitet. Hennes forskning om barnlitteratur finns nu samlad i en ny bok främst riktad till lärare och lärarstudenter.

Orolig tid

Orsakerna till att böcker riktade till barn blivit allt dystrare erbjuder inga enkla svar men Anna Nordenstam tror att det allmänna världsläget och förändringar i välfärdssamhället även speglas i litteraturen.

– Vi lever i en orolig tid och i ett samhälle som genomlevt nedskärningar i den sociala välfärden. Klyftorna har ökat och den relativa barnfattigdomen är rysande hög i Sverige. Dessutom är våra storstäder segregerade på ett sätt som vi inte sett tidigare. Det kan hända att det är därför som delar av barnlitteraturen tar upp svåra ämnen, säger Anna Nordenstam och efterlyser fler böcker som behandlar dagens mångkulturella samhälle.

– Visst finns det böcker som tematiserar etnicitet men det är fortfarande frapperande vitt med tanke på hur samhället faktiskt ser ut. Det förvånar mig.

Även humorn ökar

Andra trender som Anna Nordenstam och Ann Boglind (universitetslektor vid Göteborgs universitet, reds.anm.) uppmärksammat i den gemensamt skrivna boken är bland annat allt fler och allt mer estetiskt utmanande bilderböcker, hybridgenrer och även större fokus på humor.

– Där ser vi också en påtaglig ökning. Böckerna riktar sig främst till barn i mellanåldern(åtta till tolv år) och verkar i samma tradition som Roald Dahl och Ole-Lund Kirkegaard. Till exempel har den norske deckarförfattaren Jo Nesbö skrivit en serie barnböcker fulla av ordvändningar och överdrifter som blivit mycket populära, berättar Anna Nordenstam.

En demokratifråga

Nu vill hon att den nyskrivna boken ska leda till en större läsning bland barn och ungdomar.

– Vi hoppas att den ska kunna användas som kursbok på lärarutbildningarna och att den ska inspirera lärare att jobba mer med barnlitteratur i skolan. Det känns särskilt viktigt nu när barns läsvanor och läsförmåga ifrågasätts från olika håll. Alla ska få tillgång till bra litteratur och där måste skolan hjälpa till. I grund och botten är det en demokratifråga, säger Anna Nordenstam.

Kontakt

Anna Nordenstam

Nordenstam, Anna - Gästprofessor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-491316

Taggar