Marie Nordlund
Marie Nordlund, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson

En dag i språkets tecken

Publicerad: 14 september 2015

Europeiska språkdagen arrangerades för första gången 2001 på initiativ av Europarådet och EU med syfte att uppmärksamma språk och lyfta fram språkinlärning. Med anledning av detta anordnar Luleå tekniska universitet en serie föreläsningar på tema språk den 25 september.

– Vi som arbetar med språk vill gärna lyfta fram språket och dess mångfald. De flesta människor inser nyttan av att kunna språk, men ändå är språkstudier inte något som prioriteras särskilt högt. Kanske kan vi väcka ett slumrande intresse? Vi ser det också som ett tillfälle att få träffa språklärare från grund- och gymnasieskolan och ha en dialog med dem, men alla språkintresserade är välkomna, säger Marie Nordlund, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Något av intresse för alla

Det är andra året i följd som språkforskarna vid avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik anordnar en heldag fylld av föreläsningar. Temat språk ska ses i en vid bemärkelse.

– Vi har såväl forsknings- som mer populärvetenskapliga presentationer och hoppas att det ska finnas något av intresse för alla. I år ska vi också avsluta dagen med en frågepanel där deltagarna kan ställa frågor kring språk och där vi som presenterar ska försöka svara så gott vi kan, berättar Marie Nordlund.

Hoppas på många deltagare

Arrangemanget är ett sätt för Marie Nordlund med kollegor att träffa likasinnade och diskutera språk och språkinlärning. Främst vänder sig dagen till lärare ute i verksamheten men alla intresserade är välkomna, och Marie Nordlund hoppas att så många som möjligt kommer för att lyssna till föreläsningarna.

– Det är en chans att lära sig lite nytt, kanske bli provocerad, men framför en möjlighet att hämningslöst njuta av en dag i språkets tecken!  

Kontakt

Marie Nordlund

Nordlund, Marie - Universitetslektor

Organisation: Engelska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492546