Lena Manderstedt Annbritt Palo
Lena Manderstedt och Annbritt Palo har doktorerat inom svenska. Foto: Emma Bergström Wuolo

Först att disputera i svenska vid LTU

Publicerad: 19 september 2013

Svenska har funnits som undervisningsämne på LTU sedan 70-talet. Men det var först i våras de första doktoranderna disputerade inom ämnet.

Hur kommer det sig att det är först 2013 någon disputerar inom svenska? Det beror på att Luleå tekniska universitet inte har haft någon egen forskning inom svenska tidigare. Det var först 2003 när ämnet fick sin första professor, en gästprofessor, som forskningsmiljön började ta form.  Svenska språket och litteraturvetenskap fanns som akademiska ämnen på LTU, men hur man skulle behandla svenska i framtiden var oklart.

Svenska med didaktisk inriktning blev den väg som LTU valde. Anders Öhman blev professor i ämnet och de första doktoranderna anställdes 2008. I våras disputerade de.

Omhändertagna av kollegorna

Som de första doktoranderna inom svenska har Lena Manderstedt och Annbritt Palo fått uppleva hur ett nytt system formats runt dem. Strukturerna kring forskarutbildningen har inte alltid varit helt färdiga.

- Det har varit utmanande, både för att forskningsämnet var relativt nytt i den akademiska världen och det i början av en forskarutbildning finns en inarbetningsfas, säger de.

Men att vara de första doktoranderna har också haft tydliga fördelar. De beskriver sig själva som ompysslade av kollegor. Många har varit intresserade av hur det gått för dem.

- På en forskningstung institution kan en enskild doktorand bli ganska anonym. Så var det inte för oss, säger Lena Manderstedt.

Sett samma sak från olika perspektiv

Annbritt Palo och Lena Manderstedt har haft varsitt avhandlingsprojekt. Dock har deras avhandlingar hakat i varandra. Annbritt Palos avhandling handlar om hur man genom sitt sätt att formulera kurs- och utbildningsplaner beskriver vilken typ av lärare man vill och tror sig utbilda. Lena Manderstedt har riktat in sig på hur VFU (verksamhetsförlagd utbildning) beskrivs i utbildningsdokument.

Trots att de forskat om olika ämnen har de samarbetat tätt. De har läst varandras texter, ställt kritiska frågor och hjälp till att växeldra när det känts trögt.

- Ibland har vi har sett samma sak fast från olika håll, säger Annbritt Palo.