Hoppa till innehållet
Foto: Lars Andersson
Nils Dverstorp, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Grammatikens matrix genomskådas

Publicerad: 22 mars 2016

Grammatik upplevs av många som svårgreppbart med sin omfattande terminologi och komplexa struktur. Nils Dverstorp, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, menar dock att det initiala kaos som en grammatikstuderande upplever snabbt bytts ut mot klarsynthet.

– En student beskrev det som att kunna se the matrix, där den upplevda verkligheten i själva verket är datorprogrammerad, och det är en bra liknelse för det är samma sak med grammatik. Språket i all sin rikedom är uppbyggt genom ett antal konstruktioner och de är inte fler än att man kan lära sig känna igen dem. När detta inträffar framträder the matrix, säger Nils Dverstorp.

Upplevs som kaotisk

De flesta tänker sällan på grammatik. Vi lär oss ett språk med modersmjölken och sedan så kan vi det bara. Men för lärarstudenter och andra grammatikstuderande krävs en större förståelse än så.

– Och inte sällan upplevs den första studietiden som väldigt kaotisk. Det av främst två anledningar: den omfattande terminologin och komplexiteten. Grammatik är en sammanhängande enhet. De olika delarna förutsätter i stor utsträckning varandra och innan du som student förstår helheten måste du också förstå de enskilda delarna, berättar Nils Dverstorp och tillägger att detta tack och lov är ett övergående problem.

– Helheten kommer efter en tids studier och det är viktigt att studenterna görs medvetna om att det kommer vara väldigt förvirrande till en början men att det kommer falla på plats så småningom. Annars finns det en risk för att de tappar lusten till ämnet.

Förvaltar viktig kunskap

Nils Dverstorp menar att goda grammatiska kunskaper är särkskilt viktigt i en tid som vår.

– Vi lever i en värld där man snart kan hitta vilken kunskap som helst med en knapptryckning och då är det extra viktigt att vi har någon som förvaltar kunskap som denna.

Nils Dverstorp framförde sina tankar om grammatik på arrangemanget Grammatikdagen som arrangerades på Luleå tekniska universitet den 18 mars. Under dagen föreläste forskare från svenskämnet vid universitetet men också lärare från grund- och gymnasieskolan i Norrbotten. Till exempel Agneta Nyström från Hemängsskolan i Luleå som tilldelades Svenska Akademiens Svensklärarpris 2015.

Taggar