Anna Nordenstam

Med genus och unga i fokus

Publicerad: 14 januari 2015

Anna Nordenstam är nyinstallerad professor och ämnesföreträdare för svenska med didaktisk inriktning.
– Jag vill driva svenska med didaktisk inriktning framåt genom att forska, handleda och undervisa.

Med avhandlingen Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930 disputerade Anna Nordenstam i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet 2001. Avhandlingen är en litteraturhistoriografisk studie som handlar om två viktiga händelser i svensk kulturhistoria, dels hur Nordens första kvinnotidskrift – Tidskrift för hemmet – startade 1859 och dels om Nordens första kvinnliga litteraturhistorikers verksamhet vid sekelskiftet 1900.

Foto: Emma Bergström Wuolo
Ett urval av Anna Nordenstams böcker

I samband med avhandlingsarbetet hittade Anna Nordenstam en unik brevväxling mellan redaktörerna Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona.

– Det var ett forskningsfynd som man gör once in a lifetime! berättar Anna Nordenstam.

Forskar om lättläst

Hennes forskningsintressen omfattar flera områden som litteraturhistorieskrivning, feministiska tidskrifter, barn- och ungdomslitteratur och det svenskdidaktiska fältet.

Under de  kommande två-tre åren kommer Anna Nordenstam bland annat ägna sig åt projektet Lättläst? Ungdomslitteratur: bokmarknaden, texten och läsaren som hon driver tillsammans med professor Christina Olin-Scheller från Karlstads universitet.

– Genren nyskriven lättläst ungdomslitteratur har ökat. Det finns förlag som helt inriktar sig på lättläst och de andra förlagen satsar också på det. Vi vill analysera vilka värderingar som finns hos förlagen, författarna och läsarna och hur de skönlitterära texterna ser ut. Och vi kommer också undersöka hur lättläst används i skolan.

Gillar Luleå

Efter nyår kommer Anna Nordenstam jobba halvtid på Luleå tekniska universitet. Resten av sin tid tillbringar hon i Göteborg, där hon är docent i litteraturvetenskap.

Anna Nordenstam har ingen tidigare koppling till Luleå men har fått ett bra intryck av universitetet.

– Det är väldigt trevliga medarbetare och chefer. Jag har blivit mycket varmt emottagen och jag är alldeles överväldigad av den akademiska högtiden då jag installerades som professor.

Kontaktperson

Anna Nordenstam

Anna Nordenstam, Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491316
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande