Katarina Kieri
Katarina Kieri, filosofie hedersdoktor 2015 Foto: Per Nilsson

Pennan ger frihet

Publicerad: 13 november 2015

Författaren Katarina Kieri debuterade 1993 med diktsamlingen Slutet sällskap och har tilldelats ett flertal prestigefulla utmärkelser som Norrlands litteraturpris och Astrid Lindgren-priset. Hon utbildade sig till fritidspedagog vid dåvarande Lärarhögskolan i Luleå och är nu en av fyra promoverade hedersdoktorer.

– Jag vill särskilt tacka professor Anna Nordenstam och ämnesgruppen vid forskningsämnet svenska med didaktisk inriktning för att de nominerade mig, sa Katarina Kieri vid sin föreläsning på Luleå tekniska universitet

Skriver för alla

Katarina Kieri kommer från Luleå och har sina rötter i Tornedalen. Hennes författarskap innefattar både dramatik och prosa och riktar sig till alla åldrar.  Hittills har hon skrivit fyra diktsamlingar, två romaner samt hela elva barn- och ungdomsböcker. I år har hon utkommit med två nya verk: barnboken En annan Abbe och romanen Vårt värde. Hennes poetiska föreläsning med titeln Att spetsa nattfjärilar kretsade kring skrivprocessen och hur skrivandet kan bevara orden och verka frigörande.

– I ytan på pennans spets ryms allt, friheten finns i pennan. Du kan bli oändlig, du kan bli vem du vill och göra vad du vill. Du kan bli gud, berättade Katarina Kieri och poängterade att skönlitterärt skrivande inte handlar om resultat utan om modet att våga misslyckas.

– Du måste vara sann mot din intention och börja om och börja om igen. Våga lita på att det du skriver, även om det kastas bort, är en förutsättning för det du ska skriva sedan.

Exkluderande språkpolitik

Katarina Kieri läste även en passage ur hennes nya poetiska roman Vårt värde. En bok starkt präglad av hennes tornedalska rötter och uppväxten i Luleå under en tid av stram språkpolitik och assimilering av den tornedalska identiteten.

– Jag vill benämna tiden för min uppväxt, den tid när landet stod på krönet av samhällsbygget men var blind för sina egna utkanter. Jag vill i samma andetag också benämna mina djupa rötter i Tornedalen och skildra förhållandet kring att jag kom från en kultur som stängde mig ute eftersom den språkpolitik som fördes var så effektiv och övertygande att den fick tusentals människor att inte föra sitt modersmål vidare till sina barn, sa Katarina Kieri.

Ett samhällsproblem

Ungas läsvanor, eller brist där utav, diskuteras flitigt i dessa tider. Men Katarina Kieri, vars författarskap fokuserar på just unga och språkets betydelse, tror inte att frågan om läsning kan reduceras till ett ungdomsproblem.

– Jag tror att det är ett problem som finns i hela samhället.  Därför fyller litteratur och konst en viktig roll då den kan bidra till en mer komplicerad och nyanserad bild av tillvaron, och i den svartvita tid som vi lever i nu så har litteraturen mycket att erbjuda. Så det är bara att vi släcker ner Facebook allihop och öppnar våra böcker. Det gäller inte bara ungdomar.

Katarina Kieri, filosofie hedersdoktor 2015