Hoppa till innehållet

Prisad av Svenska Akademien

Publicerad: 1 oktober 2015

Agneta Nyström, lärare och handledare för universitetets lärarstudenter, har tilldelats Svenska Akademiens Svensklärarpris för 2015. Hon belönas för att ha främjat elevernas intresse för svenska språket och litteraturen.

– Det är självklart en stor ära. Det tog ett tag innan jag kunde förstå och smälta att jag tilldelats det här priset, säger Agneta Nyström som till vardags jobbar som lärare på Hemängsskolan i Luleå.

Ett försvar av demokratin

Priset utdelades under Bokmässan i Göteborg där hon fick ta emot utmärkelsen av Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius. Agneta Nyström tror att det är hennes stora intresse för det svenska språket som ligger till grund för hennes pedagogiska framgångar.

– Jag tänker på svenska språket i alla ämnen jag undervisar och jag använder även litteraturen i undervisningen. I allt det vi gör ska eleverna använda och utveckla sitt språk och sin läsförståelse. Ytterst tycker jag att det handlar om ett försvar av demokratin. När man har erövrat språket kan man också bidra till ett demokratiskt samhälle, säger Agneta Nyström.

Handleder lärarstudenter

Sedan många år är Agneta Nyström också LU-lärare vid Luleå tekniska universitet. Det innebär att hon tar emot och handleder lärarstudenter när de går ut på verksamhetsförlagd utbildning (även kallat praktik).

– Det är fantastiskt spännande att möta unga människor på väg in i yrket och ges chansen att påverka hur de tänker och hur de undervisar, säger Agneta Nyström som menar att det viktigaste för blivande svensklärare är att vara aktiva läsare.

– En lärare är en förebild och då måste man ha god kännedom om skönlitteratur och vara väl bevandrad i svenska språket.

Lär sig av andra

Sofia Larsson läser tredje året på grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4 till 6. Hon hade Agneta Nyström som handledare under hennes första praktikperiod.

– Det var en väldigt rolig tid. Vi fick vara delaktiga och följa hela processen från planerande till genomförande och till slut utvärdering. Jag tycker att det man lär sig mest av är att se hur andra lärare jobbar och det gör praktiken så viktig. Med Agneta som handledare fick jag också chansen att testa olika metoder men kände hela tiden att jag hade hennes stöd i ryggen, berättar Sofia Larsson.