Doktorandtrio i svenska
Stina Thunberg, Åsa Bjuhr och Anna Sigvardsson, Luleå tekniska universitet Foto: Emma Bergström Wuolo

Satsar på läsforskning

Publicerad: 3 mars 2015

I tre separata forskningsprojekt kommer doktorander från Luleå tekniska universitet att undersöka hur läsning och språk är kopplat till gymnasieskolan.

Det är forskningsämnet Svenska med didaktisk inriktning som får förstärkning av tre nya doktorander – Stina Thunberg, Åsa Bjuhr och Anna Sigvardsson. Doktoranderna är knutna till den nystartade nationella forskarskolan SPLIT, Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet, som är  ett samarbete mellan fem lärosäten: Malmö högskola, Linköpings universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.

Många flerspråkiga barn

Åsa Bjuhr ska undersöka hur förflyttningen från språkintroduktion till vanlig klass går till. Hon har själv undervisat i svenska för invandrare på universitetet. I sina doktorandstudier kommer hon studera unga i gymnasieåldern.

– Det går många flerspråkiga barn i skolan så behovet av den här typen av forskning är stort, säger Åsa Bjuhr.

Även Anna Sigvardsson studerar unga i gymnasieålder, men fokus för hennes avhandling är läsning av poesi inom och utanför skolan. När hon skrev sin D-uppsats om poesiundervisning upptäckte hon att  inte finns så mycket forskning om ämnet.

– Just nu utgår undervisningen troligen mestadels från beprövad erfarenhet. Svensklärare har inte i dagsläget så mycket stöd från den svenskämnesdidaktiska forskningen, säger Anna Sigvardsson.

Vems norm styr?

Läsning är även temat för Stina Thunbergs doktorandprojekt. Hon ska undersöka vilka normer som styr läsningen i skolan och på fritiden. Elever, lärare och nationella prov står i fokus och hon hoppas att kunna hitta beröringspunkter mellan lärarnas och elevernas värld.

– Det handlar mycket om vem som ska anpassa sig efter vem, säger Stina Thunberg.

Kontaktpersoner

Anna Sigvardsson

Anna Sigvardsson, Doktorand

Telefon: 0920-492248
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Stina Thunberg

Stina Thunberg, Doktorand

Telefon: 0920-493176
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Åsa Bjuhr

Åsa Bjuhr, Universitetslektor

Telefon: 0920-491552
Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande