Ingemar Friberg
Ingemar Friberg, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Anderson

Vill stärka lärares identitet

Publicerad: 2 juni 2015

Skolans behov av mätbara resultat och verksamhetskontroll riskerar att beröva lärare sin identitet och yrkesstolthet. Det menar Ingemar Friberg, universitetslektor och docent vid Luleå tekniska universitet.

– Risken med kontrollsystem och resultatfixering är att lärarna fråntas det som gör dem till en god yrkesmänniska. Arbetet förlorar sin själ om det inte finns utrymme för uppodlandet av sin egen praktiska kunskap och förmåga, säger Ingemar Friberg som nyligen publicerade boken Svensklärarens påverkan och praktik: på spaning efter konsten att undervisa tillsammans med Bo Renberg.

Degraderar yrket

Ingemar Friberg upplever att samhället i allmänhet och tjänstesektorn i synnerhet mer och mer gått mot en instrumentaliserad arbetsutövning. En utveckling som han menar leder till en degradering av, bland annat, läraryrket.   

– Fler och fler professioner har i dag krav som ligger utanför det traditionella yrkesområdet och det leder till en mekanisering av arbetet. Risken är då att människor utarmas i sin arbetssituation och att yrkeslivet inte ger utrymme för vår egen förmåga. Vilket i sin tur leder till att vi berövas vår yrkesstolthet, säger Ingemar Friberg och fortsätter.

– Den här boken är en social markering som vi känner är viktig och vi hoppas att den kan leda till en insikt om problematiken inom vår yrkesgrupp.

Metodisk karta

I publikationen, som är riktad till blivande och yrkesaktiva lärare, ges konkreta exempel på hur man på bästa sätt ska ta sig an undervisningen och kontakten med eleverna.

– För att bli en bra lärare krävs det mer än teoretisk kunskap. Du måste också kunna överföra dina kunskaper i praktiska handlingar. Vi försöker ge vetenskapligt belagda exempel på hur man ska gå tillväga och målar upp en metodisk karta för yrket, berättar Ingemar Friberg, själv utbildad svensklärare.
Fokus på den praktiska förmågan och en mer humanistisk människosyn genomsyrar boken.

– En viktig del i att vara lärare är att se att varje människa är unik. Om allt jobb görs instrumentellt förloras till slut den insikten och elever blir inte mer än ett paket som ska forslas genom skolgången, säger Ingemar Friberg.

Kontakt

Ingemar Friberg

Friberg, Ingemar - Biträdande professor

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-492845