Anna Sigvardsson
Anna Sigvardsson

Anna Sigvardsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
anna.sigvardsson@ltu.se
0920-492248
A2413 Luleå

Jag är gymnasielärare i svenska och psykologi med en vidareutbildning i svenska som andraspråk. Fil.kand. i litteraturvetenskap med genusinriktning. Universitetsadjunkt vid LTU sedan 2010, forskarstuderande i svenska med didaktisk inriktning från 1 feb 2015. Som forskarstuderande ingår jag i forskarskolan SPLIT – ”Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet”.

Undervisning och utvecklingsarbeten

Sedan 2006 har jag arbetat inom gymnasieskola och grundskola med svenska och psykologi samt mitt tredje ämne svenska som andraspråk. Inom vuxenutbildningen har jag även arbetat med SFI-studerande. Som universitetsadjunkt har jag sedan 2010 arbetat inom olika svensklärarkurser, litteraturvetenskapskurser, retorik/kommunikationskurser, språkverkstaden, kreativt skrivande och svenska för internationella studenter.

Hösten 2014 arbetade jag tillsammans med Lena Manderstedt och Annbritt Palo på institutionen i ett internt pedagogiskt utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla kunskap om hur vi bättre kan stötta studenters akademiska skrivande.

Under läsåret 2016–2017 var jag Doktorandsektionens doktorandrepresentant i KKL:s ledningsgrupp och arbetade för att främja en god arbetsmiljö för doktoranderna.

Avhandlingsarbete

Jag intresserar mig för hur man kan utveckla litteraturundervisningen i och om poesi i den svenska skolan med ett fokus på poesiundervisningen för de äldre eleverna (12–19 år). Mitt avhandlingsarbete syftar till att utveckla kunskap om poesiläsning både som ett privat och ett institutionellt fenomen. Jag undersöker hur och varför vi läser poesi på fritiden och i skolan.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Don't fear poetry! Secondary teachers' key strategies for engaging pupils with poetic texts (2019)

Sigvardsson. A
Scandinavian Journal of Educational Research
Artikel i tidskrift

Att läsa fram sig själv (2017)

unga om centrallyrikens betydelse
Sigvardsson. A
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Vol. 104, nr. 04, s. 338-353
Artikel i tidskrift

Poesiintresserade unga i Sverige (2017)

en studie om poesiläsning på fritiden 2015–2016
Sigvardsson. A
Educare - Vetenskapliga skrifter, Vol. 2, s. 145-168
Artikel i tidskrift

Teaching Poetry Reading in Secondary Education (2016)

Findings from a Systematic Literature Review
Sigvardsson. A
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 61, nr. 5, s. 588-594

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Att undervisa i poesi för äldre elever (2013)

En didaktisk studie av fyra amerikanska läromedel
Sigvardsson. A
Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hp
Humaniora, Svenska med didaktisk inriktning, kandidat, Examensarbete, minst 15 hp