Nils Dverstorp
Nils Dverstorp

Nils Dverstorp

Luleå

Nils Dverstorp är lektor i svenska språket och undervisar i ämneskurser i framför allt grammatik, språkhistoria och sociolingvistik inom såväl lärarutbildning som fristående kurser. I sin forskning är han intresserad av språkhistoria och framför allt medeltida skriftkultur och försöker kartlägga aktörer i skriftproduktionen under medeltiden. Han disputerade 2010 på en avhandling om paleografi och handskriftsproduktion, och i sin nuvarande forskning undersöker han primärmaterial från medeltiden ur språkliga och filologiska perspektiv.

 

I ett pågående projekt med titeln ”Lasse snickare och Cod. Holm. B 137 – studier i en senmedeltida laghandskrift och dess tillkomst” undersöks språket i en handskrift innehållande Magnus Erikssons landslag, tillkommen i början av 1500-talet. I en förstudie till detta projekt har handskriftens förlaga, skrivare och ägare identifieras, vilket gör den till ett lämpligt föremål för en språklig undersökning. En aspekt som studeras är i vilken grad skrivaren har tagit efter språkliga drag från förlagan, något som inte var ovanligt under medeltiden men som inte har undersökts systematiskt i större utsträckning.