Hoppa till innehållet

Publikationer

Artikel i tidskrift

Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring (2022)

Manderstedt. L, Anderström. H, Sädbom. R, Bäcklund. J
Teaching and Teacher Education, Vol. 116
Artikel i tidskrift

”Det bygger liksom på att man vet sammanhanget”: Elevers resonemang om syntaktisk (o)fullständighet i en skönlitterär text (2022)

Strandberg. A, Toropainen. O
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 8, nr. 1, s. 1-21
Artikel i tidskrift

Forskningscirkeln som blev viral – en betraktelse över ringar-på-vattnet-effekter till följd av samverkan mellan skolpersonal i år F–3 och forskare (2022)

Manderstedt. L, Palo. A
Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Vol. 1, nr. 1, s. 24-41
Artikel i tidskrift

”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnads- havare och elever i skolår F–3 (2022)

Manderstedt. L, Palo. A, Dahlbäck. A, Brännström. A, Dahlberg. M, Lundström. G, et al.
Forskning om undervisning och lärande, Vol. 10, nr. 1, s. 7-30
Artikel i tidskrift

Hooked By Avatars? Literature Studies in Upper Secondary School—A Simulation Study (2022)

Graeske. C, Sjöberg. S, Thunberg. S
International Education Studies, Vol. 15, nr. 3, s. 53-60
Artikel i tidskrift

Läsundervisning i skolåren F-3: lärare och forskare reflekterar över ett forsknings- och utvecklingsprojekt (2022)

Dahlbäck. A, Manderstedt. L
Forskning & utveckling i förskola och skola (Fufos), nr. 1, s. 5-23