Skip to content

Publications

Article in journal

Rethinking Cultural Appropriation in YA Literature Through Sámi and Arctic Pedagogies (2021)

Manderstedt. L, Palo. A, Kokkola. L
Children's Literature in Education, Vol. 52, nr. 1, s. 88-105
Article in journal

Utmaningar när hemmet involveras i läsningen (2021)

Dahlbäck. A, Johansson. K, Dahlberg. M, Brännström. A, Lundström. G, Hortlund. E, et al.
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, nr. 1/2, s. 26-28
Conference paper

Conceptualizations of grammar teaching as a means for revitalizing Swedish research on L1 grammar education (2020)

Andersson. A
Part of: ASLA-symposiet 2020, Abstraktsamling [The ASLA Symposium 2020 : Book of Abstracts], s. 12 (78), Göteborgs universitet, 2020
Article in journal

Don't fear poetry! Secondary teachers' key strategies for engaging pupils with poetic texts (2020)

Sigvardsson. A
Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 64, nr. 6, s. 953-966
Article in journal

Forced Removal of National Minority Children in the Swedish and Finnish Arctic through Schooling (2020)

Palo. A, Kokkola. L, Manderstedt. L
International Research in Children's Literature (IRCL), Vol. 13, nr. 2, s. 289-305
Article in journal

I gränslandet (2020)

Norm- och ekokritiska perspektiv på Inga Borgs böcker om Plupp
Graeske. C
Tidskrift för litteraturvetenskap, Vol. 50, nr. 1, s. 33-40