Hoppa till innehållet
Aku20
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Aku20 – Nya förbättrade byggnadsteknikneutrala kriterier för ljudisolering

Publicerad: 14 december 2016

I detta projekt jämförs en mångfald av uppmätta ljud- och vibrationsegenskaper med enkätsvar baserat på de boendes subjektiva upplevelser. Låga frekvenser kommer att vara särskilt i fokus då tidigare forskningsprojekt (AkuLite) har indikerat att frekvenser 20-50 Hz är av stor betydelse för upplevd stegljudsisolering, ett frekvensområde som idag inte innefattas i någon byggnadsnorm.

LTU – teknisk akustik bedriver ett Formas-finansierat forskningsprojekt i samarbete med Simmons akustik och utveckling och Tyréns (industridoktorand). Arbetet kommer att pågå 2014-2017.

Flerfamiljshus byggda i lättbyggnadsteknik röner ett starkt intresse då det anses miljövänligt, att möjligheter till återvinning finns och att det går att utföra energieffektivt. Lätta byggnader har emellertid haft problem med ljudisolering vid låga frekvenser från framförallt stegljud. Nuvarande kriterier för ljudisolering togs fram då tunga konstruktioner dominerade marknaden vilket gör att de inte fullt ut är anpassade för lätta konstruktioner. Det finns därför ett behov av att utveckla nya byggnadsteknikneutrala kriterier som bättre svarar mot den faktiska upplevelsen av ljud hos de boende.

Syftet är att kunna bestämma hur de lägsta frekvenserna, 20-50 Hz, påverkar vår ljuduppfattning och om de därför bör ingå vid utvärdering av ljudisolering. Förbättrade ljudisoleringskriterier med hög korrelation mot subjektiv upplevelse kommer bl.a. att leda till teknikneutral utvärdering av ljudisolering, enklare för intressenter att tolka ljudisoleringsvärden och en utveckling inom lättbyggnadsindustrin mot mer konkurrenskraftiga konstruktioner med bättre ljudprestanda.