Hoppa till innehållet
byggakustik1.jpg

Förbättrad ljudisolering i modulbyggda konstruktioner

Publicerad: 23 april 2008

Projektet har som målsättning att kunna finna nya/modifierade kostnadseffektiva konstruktionslösningar som möjliggör att modulbyggda trähus kan a) uppfylla kommande ljudkrav med god säkerhetsmarginal samt b) erbjuda olika konstruktioner, och därmed olika ljudklasser, allt efter vad kunden efterfrågar.
Projektet finansieras av TräCentrum Norr under två år.

Träbyggnadsindustrin går mot en allt mer industritillverkad produkt där färdiga hus byggs i delar, s k moduler, inomhus i fabrik. Fördelar med tekniken är bl.a. reducerad risk för fuktproblem, bättre arbetsmiljö, hög måttnoggrannhet, mindre materialspill samt förkortad byggtid. Konstruktionen dras med de typiska akustiska svårigheterna inom lättbyggnadsteknik, nämligen ljud- och vibrationsproblem i det lågfrekventa området. Några viktiga detaljer som är typiska för volymbyggnadssystemet är vibrationsisolering mellan våningsplan samt det faktum att tekniken naturligt inbjuder till våningsskiljande bjälklag med separata stommar för tak och golv vilket ger potential till att kunna uppnå god ljudisolering.

Projektet ingår i en mycket viktig satsning på modulbyggda huskonstruktioner för att uppnå hög ljudklassning enligt gällande standard, kunna möta konkurrensen på byggmarknaden samt tillgodose de boendes ökande krav på bättre boendemiljö. För att uppnå den ställda målsättningen måste kunskapen om såväl stom- som luftburet ljuds utbredning i modulbyggda konstruktioner ökas.