Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Modellering av ljudisolering i golv

Publicerad: 23 april 2008

Det saknas bra modeller för beräkning av ljudisolering i lätta träkonstruktioner. En anledning är att detta är mycket komplext när alla parametrar i en träkonstruktion ska tas med. Projektet behandlade ljud och vibrationer i lätta modulbyggda konstruktioner med fokus på utveckling av en beräkningsmodell för prediktering stegljud.

Projektet ingick i en viktig satsning för att klara av kommande hårdnande lagkrav, konkurrensen på byggmarknaden och de boendes ökande krav på bättre boendemiljö. Ljudisolering vid låga frekvenser och golvvibrationer pekades ofta ut som ett problem med lätta träkonstruktioner och som ett skäl att välja annan byggteknik. Ljudproblematiken är möjlig att lösa, men kräver genomtänkta lösningar eftersom alla åtgärder påverkar produktionen av bjälklaget och därmed slutkostnaden.

Projektet syftade till att skapa ökad förståelse för hur stegljud bildas och transmitteras genom modulkonstruktionerna. En förenklad impedansbaserad beräkningsmodell skapades för att ge ett ingenjörsmässigt verktyg för dimensionering av lätta golvkonstruktioner.

Doktorandprojektet bedrevs under två år fram till licentiat med finansiering av Vinnova genom SkeWood.

Projektet ingår i en mycket viktig satsning för att klara av kommande hårdnande lagkrav, konkurrensen på byggmarknaden och de boendes ökande krav på bättre boendemiljö. Ljudisolering vid låga frekvenser och golvvibrationer pekas ofta ut som ett problem med lätta träkonstruktioner och som ett skäl att välja annan byggteknik. Ljudproblematiken är möjlig att lösa, men kräver genomtänkta lösningar eftersom alla åtgärder man vill anbringa påverkar produktionen av bjälklaget och därmed slutkostnaden. Behovet av forskning är stort inom området, särskilt som ny byggteknik introducerats med modulbygge med hela lägenhetsmoduler vilka monteras samman.

Doktorandprojektet bedrevs under två år med finansiering av Vinnova genom SkeWood.

Projektet syftade till att skapa en ökad förståelse för hur modulkonstruktionerna fungerar akustiskt och vibrationsmässigt. Beräkningsmodeller ska skapas som ingenjörsmässiga verktyg för dimensionering av lätta konstruktioner och som även ger mått som relateras till den mänskliga upplevelsen av ljud och vibrationskomfort.