Variationer i ljudisolering hos bostadshus byggda med lätt trästomme

Publicerad: 22 april 2008

Det börjar bli allt populärare att bygga flerfamiljshus som industriellt prefabricerade moduler vilka tillverkas inomhus i fabrik och som snabbt och effektivt monteras på plats. Variationer i ljudisoleringen är dock ett vanligt förekommande problem i både lätta och tunga byggnadskonstruktioner.

Variationerna kan vara mycket stora och skapar stora osäkerheter både i leveranstryggheten för byggaren och för den slutliga boendekvaliteten för hyresgästerna. I projektet bedrivs en strukturerad studie av hur dessa variationer beter sig i modernt byggande och vad som orsakar dessa variationer. Studien fokuseras på lätta träkonstruktioner i allmänhet och volymbyggda modulkonstruktioner i synnerhet. Projektet är ett treårigt doktorandprojekt som finansieras av Formas.