Hoppa till innehållet
Frekvenssvepbanan_01.jpg

Frekvenssvepbana

Publicerad: 12 maj 2011

En bils dynamiska och akustiska egenskaper påverkas av temperaturen. Till exempel är gnissel och gnek mer uttalade i kallt klimat. CASTT och Luleå tekniska universitet har i samarbete med Arctic Falls, Colmis och IceMakers utvecklat en testbana, kallad Frekvenssvepbana. Testbanan utsätter ett fordon för en kraft med en varierande frekvens motsvarande ett sinussvep. Detta möjliggör ett mer systematiskt arbetssätt med bättre möjlighet att utvärdera oljud i bilen. Projektet syftar till att vidareutveckla testbanan och olika typer banprofiler studeras med hjälp av modellering, simulering och mätningar i fält.

En bil som färdas längs Frekvenssvepbanan med en konstant hastighet kommer att utsättas för en konstant kraft med en varierande frekvens. Kraften genereras från hinder monterade på testbanan och excitationsfrekvensen ökar (eller minskar) med avståndet mellan hindren. Testbanan möjliggör mätningar med god repeterbarhet och eftersom frekvensen kan varieras på ett kontrollerat sätt kan olika bullerkällor i bilen studeras systematiskt. Andra typer av banor exciterar bara ett fåtal frekvenser eller har en slumpmässigt varierande kraft.

Frekvenssvepbanan är därför ett viktigt redskap för vintertest av fordon. Det går snabbare att upptäcka, lokalisera och identifiera egenfrekvenser, gnissel och gnek i bilen jämfört med andra testbanor.

I projektet studeras olika designparametrar av Frekvenssvepbanan, såsom hindrens utformning, med hjälp av matematiska modeller av däck och fjäderupphängning. Modellerna valideras sedan mot data från mätningar i fält av olika banprototyper. Forskningen syftar till att öka kunskapsnivån inom området fordonsdynamik och upplevelsen av buller och vibrationer i fordon i kallt klimat.

I projektet studeras olika designparametrar av Frekvenssvepbanan, såsom hindrens utformning, med hjälp av en matematisk modell av däck och fjäderupphängning. Modellen valideras sedan mot data från mätningar i fält av olika banprototyper. Forskningen syftar till att öka kunskapsnivån inom området fordonsdynamik och upplevelsen av buller och vibrationer i fordon i kallt klimat.