Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Friktionsinducerat ljud i tätningar i bilar i kallt klimat

Publicerad: 20 december 2006

Syftet med detta projekt var att öka kompetensen om vad som skapar störande missljud i fordon. Syftet var även att förbättra produktkvaliteten och effektivisera test- och produktutvecklingsprocessen genom bättre testmetoder och beräkningsmodeller. Friktionsinduscerat ljud bildas genom relativa rörelser mellan olika komponenter i ett fordon. Detta leder i sin tur till gnissel & skrammel vilket är negativt för den upplevda produktkvaliteten.

Området är svårt att hantera bland annat pga temperaturberoende friktion och dynamisk styvhet i infästningspunkterna. Problematiken hanterades tidigare på ett tidskrävande och kostsamt sätt eftersom kompletta bilar måste testas och utvärderas. Projektet  fokuserades därför  på  mer grundläggande förståelse och på bättre testmetoder.

Det huvudsakliga syftet med projektet var att skapa information för bättre karaktärisering av friktionsbaserat ljud. Målsättningen var att både kvalitativt och kvantitativt kunna påskynda processen att minska antalet prototyper till förmån för simuleringsbara metoder. Då området är svårt att i sin helhet simulera lades initialt en tyngdpunkt på experimentella metoder som ett underlag för de matematiska modellerna.

Projektet resulterade både i en mätmetod för att tydligare generera och identifiera friktionsinducerat ljud på testbana och i en beräkningsmodell för att modellera bildandet av friktionsinducerat ljud.  Projektet bedrevs i samarbete mellan Saab Automobile AB och Teknisk akustik LTU. Projektet finansierades av LTU/CASTT,  Vinnova och Saab Automobile.