Hoppa till innehållet

Högtalarmotor

Publicerad: 9 mars 2012

En högtalarmotor är ett användbart verktyg för att undersöka ljudöverföringsvägar och för att simulera olika motorer snabbt utan att behöva byta ut motorn i hytten, även innan motorn blivit prototypframställd.

Scanias högtalarmotor som byggdes på LTU använder 29 högtalare med en yt-mikrofon i varje enskild högtalarkavitet för kalibreringsändamål. Det finns högtalare på vardera sidan av motorn.

Syftet med avhandlingen var att skapa ett grafiskt användargränssnitt (GUI) som kan styra specifik hårdvara för en högtalarmotor (ENS). Högtalarmotorn bör kalibreras, och programvaran bör kunna utnyttja dessa mätningar för att kontrollera den utgående ljudeffektnivån.

adjust_main.png

Programvara med ett grafiskt användargränssnitt har skrivits med hjälp av Matlab för att skapa en funktionell applikation som är enkel att installera och använda. Användargränssnittet har många alternativ så att användaren kan ange vilken uppgift varje högtalare ska utföra. Användaren kan skapa ljudgrupper och tilldela dessa till ett antal högtalare, med hjälp av individuell fas och nivå. De olika ljudtyperna kan vara sinustoner, buller (både vitt och rosa), sinussvep (chirp), men även även importerade WAV-filer.

Programmering av mjukvaran gjordes med hjälp av Matlab och innehåller funktioner för att kontrollera varje högtalare individuellt, skapa så många olika ljudgrupper som det behövs och samla in återkopplingsmätdata från varje högtalare.

Högtalarmotorn kalibrerades genom att mäta överföringsfunktioner mellan ljudeffektsnivå och volymhastighet (källstyrkan) för varje högtalarelement. Volymhastigheten beräknas från det uppmätta trycket inuti högtalarens kavitet. Genom att använda återkoppling från yt-mikrofonerna som finns inuti varje högtalarkavitet kan användaren ange en önskad ljudeffektnivå för utsignalen.

CIMG0991.JPG