Hoppa till innehållet

Kommunikationskvalitet

Publicerad: 22 april 2006

Traditionellt har hörseltekniska hjälpmedel i skolan optimerats för att stödja eleverna att lyssna på vad läraren säger. Idag är grupparbeten och diskussioner vanliga inslag i undervisningen. Detta har lett till krav på tekniken att ha god kommunikationskvalitet snarare än bara god ljudkvalitet.

För elever med hörselnedsättning finns olika kompletterande hörseltekniska stödsystem för att överföra ljudet i klassrummet direkt till elevernas hörapparater. Det kan till exempel vara mikrofoner som placeras på elevernas bänkar, handhållna mikrofoner eller konferenssystem. I intervjuer och enkäter har elever fått utvärdera olika hörseltekniska lösningar. Med hjälp av akustisk modellering har eleverna också fått testa befintliga och nya tekniska lösningar i olika klassrumssituationer. Projektets målsättning är att utifrån elevernas svar ta fram tekniska produktspecifikationer.