Hoppa till innehållet

Studier av musikinstrument

Publicerad: 22 april 2006

Som en del av forskningen inom ljudkvalitet drivs ett projekt tillsammans med en saxofontillverkare. Projektet syftar till att ta fram metoder för design av produktljud. Eftersom musikinstrument är produkter med främsta uppgift att avge ett önskat ljud, är de utmärkta exempel för studier av ljuddesignprocessen. Projektet drivs i samarbete med Musikhögskolan i Piteå, som står för de musikaliska utvärderingarna.

Projektets målsättningar är:

- Att föreslå en arbetsmetodik för design av produktljud
- Att med hjälp av den föreslagna metoden förändra ljudet hos en saxofon efter önskemål från musiker

Kan man mäta hur ljud upplevs?

För att kunna förändra ljud enligt en på förhand given specifikation krävs en förståelse för hur hörseln fungerar. Modeller av hörselns funktion, s.k. psykoakustiska modeller, kan användas för att göra enkla och strukturerade utvärderingar av hur ett ljud kan förväntas uppfattas av lyssnaren. I projektet utvärderas användbarheten av befintliga och nya psykoakustiska modeller vid design av produktljud.

Hur sätter man ord på hur ett instrument låter?

En grund för att man skall kunna förändra ett instruments ton på ett av musikern önskat sätt, är att musiker och tekniker kan kommunicera. Att beskriva en ton med ord är inte lätt. I projektet har studier genomförts för att hitta lämpliga adjektiv som beskriver saxofonens ton. Dessa ord kopplas sedan till fysikaliskt mätbara storheter med hjälp av psykoakustiska modeller.