Hoppa till innehållet
image002.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utvärdering och kontroll av tonala komponenter i ljudet från elektriska fordon

Publicerad: 12 maj 2011

Målet med projektet har varit att öka förståelsen för kundupplevelse av el- och hybridfordon samt att utveckla metoder för kravsättning av och hantera de viktigaste ljudkällorna i dessa fordon. Dessutom var ett mål att utveckla kompetens och metodik för kravspecificering och optimering av elektriska drivlinor i fordon. Projektet avslutades december 2015.

Miljö- och energikraven på fordonstransporter ökar. Nya drivlinekoncept utvecklas därför som; el, el-hybrid, el med range extender etc. Utvecklingen sker snabbt och nya fordonsarkitekturer måste utvecklas för att integrera olika typer av drivlinor och uppnå lägre vikt. Introduktion av all ny teknik leder till nya tekniska utmaningar för t.ex. köregenskaper, energibalans samt design för ljud och vibrationer. En stor skillnad ur ljud och vibrationsperspektiv vid eldrift är utebliven maskeringseffekt från förbränningsmotorn. Komponentljud samt väg- och vindljud blir därför dominerande tillsammans med de tonala ljud som alstras av elmotorer och annan elektrisk utrustning. Helt nya NVH frågeställningar och förväntningar uppstår. Projektet har drivits i nära samarbete mellan Volvo Cars och Teknisk akustik på LTU. Projektet har finansierats av Volvo Cars och CASTT/LTU. Projektet har lett fram till ett antal publikationer, arbetsmetoder och en industridoktor på Volvo Cars